REKISTERISELOSTE

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste

Laatimispvm: 20.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Asuntokeskus Kotipaja Oy
  Antinkatu 27a
  28100 Pori

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Kristen Kunnas
  Asuntokeskus Kotipaja Oy
  Antinkatu 27a
  28100 Pori
  050 309 2765

 3. Rekisterin nimi
  Palaute- ja työhakemusrekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Asiakkuuden hallinta sekä työhakemusten hallinta.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Asiakaspalautteen sähköpostien sisältämät tiedot:
  5.1.1 Nimi
  5.1.2 Katuosoite
  5.1.3 Postiosoite
  5.1.4 Sähköpostiosoite
  5.1.5 Puhelinnumero
  5.1.6 Palautteen asiasisältö

  Työhakemuksen sähköpostien sisältämät tiedot:
  5.2.1 Nimi
  5.2.2 Puhelin
  5.2.3 Sähköpostiosoite
  5.2.4 Vapaamuotoinen hakemus
  5.2.5 Hakijan toimittama liite

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakaspalautteen tiedot: Asiakkaan antamat tiedot palautteen yhteydessä.
  Työnhakijatiedot: Työhakijoiden antamat tiedot hakemuksella.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Asuntokeskus Kotipaja Oy:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  8.1. Manuaalinen aineisto
  Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
  8.2. Palvelimelle talletetut tiedot
  Rekisteritietokanta ( saapuneet sähköpostit ) säilytetään MMD Networks Oy:n hallinnoimilla sähköpostipalvelimilla. Pääsy sähköpostiviesteihin on vain Asuntokeskus Kotipaja Oy:n työntekijöillä ja MMD Networks Oy:n palvelimen ylläpitohenkilöstöllä. Sähköpostien käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 9. Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
  9.1 Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Asiakasrekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.

  9.2 Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
  9.3 Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.

 10. Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta Asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

Tervetuloa

Palvelemme Teitä
ajanmukaisissa toimitiloissa
Antinkatu 27, 28100 Pori

MarenArt
Taidenäyttely
Art exhibition
Maren Jeskanen
marenjeskanen@gmail.com

Tervetuloa toimistomme aukioloaikana.